24.999 Ft feletti rendelés esetén ingyenes kiszállítás! 100% pénzvisszafizetési garancia Ingyenes visszaküldés Magyarországról

 

Easter Húsvéti tojáskeresés

Ahogy a tormás sonka, a tojásfestés és a locsolkodás, úgy a RapCity tojáskeresés sem maradhat el idén húsvétkor sem!
Nyeremények: terméknyeremények, százalékos kedvezmények,vásárlási utalványok és a fődíj egy 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány.

Tarts velünk és vadászd le ajándék kuponjainkat webshopunkról!
Légy résen, hiszen csak korlátozott számban ugranak fel a kuponokkal ellátott popup-ok,
így csak a legjobb és legleleményesebb kupon vadászok járnak szerencsével!

A kuponkeresés 2021.április 2-án, csütörtökön éjféltől indul és 2021.április 4-én, vasárnap 23:59-kor ér véget, ezidő alatt rengeteg értékes kupont találhatsz meg, amit a játék időtartama alatt fel is kell használnod különben elveszik. Fontos, hogy vásárlás mellé tudod használni a kupont!

Figyelj, hogy böngésződben ne felejtsd el kikapcsolni az AD Blockert, egyéb esetben lyukra futsz!
Kupon kalandra fel!

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Rapcity Hungary Kft.  „Húsvéti tojáskeresés” nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezői A Rapcity– „Húsvéti tojáskeresés” promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Rapcity Hungary Kft.
(Képviseli: Buza Dániel ügyvezető, Postacím: 1073 Budapest, Kertész u. 24-28., E-mail: info@rapcity.hu, Cégjegyzékszám: 07-09-011981)végzi.

2. A Játékban történő részvétel feltételei
2.1. A Játékban részt vehet minden, cselekvőképes személy, aki magyarországi lakóhellyel rendelkező,
2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. Megtalál egy a Rapcity.hu oldalán elhelyezett kódot. A kód felugró ablakban jelenik meg.
2.1.2. elektronikusan regisztrál a www.rapcity.hu domain alatt található weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a regisztráció menüpont alatt és ennek során a következő valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, születési dátum/év, nap, hónap/, e-mail cím, („Regisztráció”).
2.1.3. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen Részvételi feltételekben (”Játékszabályzat”), Adatkezelési tajékoztatóban, valamint Cookie szabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban és Cookie szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.
2.1.4. Sikeresen betölti a számára felugró kódot a vásárlási folyamatban megjelenő kosár menüpontra kattintva a kuponkód mezőbe.
2.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.3. Egy Játékos rendelésenként egy kuponkódot, azonban Játék időtartama alatt akár több kuponkódot is felhasználhat, de más kedvezményekkel nem vonható össze.
2.4. Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy ne használjon hirdetésblokkolót és arra,hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl.: e-mail címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

3. A Játékban résztvevő termékek a Rapcity Hungary Kft. által forgalmazott termékek.

4. A Játék időtartama
A Játék 2021. április 2. 00 óra 00 perctől 2021. április 4. 00 óra 00 percig tart.

A Játék menete
4.1. Nyerő kuponok
4.1.1. A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően kuponkódokat rejtenek el a weboldalon található termékeknél vagy aloldalakon. Ezek a kuponkódok felugró ablak formájában jelennek meg a Játékos számára.
Játék teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban meghatározott nyereményekre vonatkozóan összesen 171 (százhetvenegy) darab nyerő kuponkódot rejt a weboldal.
4.1.2. A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott terméket megnyitják és felhasználják a kódot a Játék időtartama alatt.
4.1.3. A Minden kupon az az adott termék vagy aloldal megnyitása után 1 másodperc alatt jelenik meg. Minden Játékosnak 1-szer van lehetősége megnézni, és kimásolni a kuponkódot.
4.1.4. A Szervező fel nem használt kuponkódot nem áll rendelkezésre bocsátani.
4.1.5. A Szervező a Játékos megrendelése után fel nem használt kódot manuálisan nem ad a már leadott rendeléshez.
5. A Játék során megnyerhető nyeremények : Nyeremények leírása II. sz. Mellékletben részletezve.
5.2. Nyeremények átvétele: A vásárlással együtt érkeznek meg, a jelenlegi Kormányrendeletek szerint házhoz szállítással.

6. Információ a Játékról A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak weboldalon www.rapcity.hu információ kérhető továbbá az info@rapcity.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabálya a www.rapcity.hu internetes oldalon jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak.

7. Személyi jövedelemadó A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. Vegyes rendelkezések
8.1. A Szervezők, a Rapcity Hungary Kft. vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.
8.2. A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 5. pontjában szerepel.
8.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
8.4. A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
8.5. A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
8.6. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
8.7. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket,  nem tudják beváltani a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
8.8. Szervező kizárja a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a hatályban lévő magyar jog. 8.13. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák.

8.10. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

8.11. Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervezők által előre nem látható, tevékenységükkel befolyásolni nem tudják, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia stb.).

Budapest, 2021.március 26.

Mellékletek: I. sz. melléklet: Nyeremények leírása II. sz. melléklet:
Promóciós Adatkezelési tájékoztató sz. melléklet: Általános Adatvédelmi tájékoztató https://www.rapcity.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat-jadat.html

Nyeremények leírása és felhasználási feltételei:

:
Ajándék aroma (25 db)
Ajándék Crep Protect spray (20 db)
Ajándék Crep Protect wipes (25 db)
10%-os végösszeg kedvezmény kupon (25 db)
20%-os végösszeg kedvezmény kupont (20 db)
30%-os végösszeg kedveymény kupon (10 db)
Vásárlási utalványok:
50.000 Ft értékű Rapcity.hu vásárlási utalvány - 1db
10000Ft értékű Rapcity.hu vásárlási utalvány - 20 db
5000 Ft értékű Rapcity.hu vásárlási utalvány - 25 db