{{result.SelectedTultipNev}}
dropdown
Válassz csapatot!
dropdown

Válaszd ki a csapatod!

Ne feledd, választásod egy életre szól. Ezt követően megjelenítjük a csapatodnak megfelelő ajánlatokat. Más csapatoktól is vehetsz persze, ha mersz...

Top csapatok

100% pénzvisszafizetési garancia Magyarország területén ingyenes házhozszállítás 39.999 Ft-tól
×
search
Kosaram dropdown
{{VisszaszamlaloOra}} : {{VisszaszamlaloPerc}} : {{VisszaszamlaloMasodperc}}

Kosár tartalma

A kosár jelenleg üres.
Összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Tovább a rendeléshez

Ezek is érdekelhetnek

menu

{{result.SelectedTultipNev}}
dropdown
Válassz csapatot!
dropdown

Válaszd ki a csapatod!

Ne feledd, választásod egy életre szól. Ezt követően megjelenítjük a csapatodnak megfelelő ajánlatokat. Más csapatoktól is vehetsz persze, ha mersz...

Top csapatok

Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Rapcity Hungary
Kereskedelmi Szolgáltató Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a
www.rapcity.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogú ügyletre és
szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.rapcity.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül
attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy
közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

• Név: Rapcity Hungary Kft
• Székhely: 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 16.
• levelezési cím:1073 Budapest, Kertész utca 24-28.
• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
• Telefonszáma: +36 1 443 3023
• E-mail cím: info@rapcity.hu
• Cégjegyzékszám: 07-09-011981
• Bejegyző bíróság megnevezése: Fejér Megyei Bíróság, mint cégbíróság
• Adószám:13676582-2-07
Tárhelyszolgáltató székhelye:
• Üzemeltető: Visionsoft Üzleti Megoldások Kft.
• Székhely: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.
• Kapcsolat: (36-1) 412-2870 info@visionsoft.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS
LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.rapcity.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Rapcity Online
áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi
ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön
létre. A Rapcity.hu webáruházból történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Rapcity.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Rapcity.hu webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó
számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd
belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben
van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi,
utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Rapcity Hungary Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1046 Budapest, Klauzál utca 9.


Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag
emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az
alábbi oldalon elérhető:

Hétfő-Péntek: 8.30 - 17.30
Szombat-Vasárnap: Zárva

Telefon: +36 1 443 3023

Üzenet küldése

Internet cím: www.rapcity.hu
 

2. REGISZTRÁCIÓ


2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével
kerülhet sor a regisztrációra. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges,
továbbá a számlázási adatok (név, cím, telefonszám) megadására is szükség van. Ezek
módosítására megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon
történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi
nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az
Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló
személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a
Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása
menu¨pontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a
regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE


2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail
üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni
a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra
kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok
és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az
adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag
az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során
megadott jelszavakhoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul
megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó
használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint
frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3. MEGRENDELÉS


3.1. A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru
részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás
tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon
vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal
rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk
készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok
előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval
együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze
vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely árú minőségével,
alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek
adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online
bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és
a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt
visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz
igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba (pl.: informatikai hiba
miatti alacsony ár) miatt megjelenő "0" Ft-os vagy a termékekre vonatkozó beszerzési árnál
alacsonyabb összegű árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árból eredő
hátrányos helyzetet egyedi kuponkedvezmény alkalmazásával orvosolja a vásáról felé.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

• nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert,
általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
• esetleg rendszerhiba (pl.: informatikai hiba) miatt megjelenő 0" Ft-os vagy a termékekre
vonatkozó beszerzési árnál alacsonyabb összegű ár;
• egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a
jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
A hibás ár miatt az Ügyfél a megfelelő ár közlésének időpontjáig, illetve a közléstől számítottan
a jogszabályban meghatározott határidőig elállási jogát korlátlanul gyakorolhatja.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor
fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a
Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
Megrendelés feladására az Rapcity.hu online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés,
majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes
termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található
„Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a
Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható
az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). A
szolgáltató vállalja, hogy a választott termék kosárba rakását követően 10 percig foglalja az
Ügyfél számára. Ennyi idő áll a rendelkezésére a rendelés véglegesítésére. Amennyiben az
Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Következő lépés” feliratra kattintva a megjelenő
felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését
leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a
számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az
átvételi módot, akkor a „Következő lépés” gombra kattintva ellenőrizheti a megrendelés
feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a
fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Rendelés lezárása” feliratra kattintást
követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Rendelés lezárása” gombra kattintással történik,
ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb
közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön
csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerüll feltüntetésre.
 

3.7. Cipőink megjelenését követő első egy hétben a 1/CUSTOMER van érvényben, tiltott
mennyiség rendelése esetén az összes rendelés és összes pár TÖRLÉSRE keru¨l. Az online
bankkártyával kifizetett terrmékek vételárát visszautaljuk.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA


4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való
elku¨ldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a
megrendelési felületen (pl. „Törlöm a kosárból” feliratra kattintva). Amennyiben az Ügyfél
nem véglegesíti a rendelésért, a kosara tartalma automatikusan 15 perc után kiürül.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél
részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció
során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a
rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék
árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag
tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 

5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről nem minősül az Ügyfél által tett ajánlat
elfogadásának tekintettel arra, hogy a az Ügyfél által küldött megrendelés alapján a Szolgáltató
az Ügyfél megrendelésének mennyiségi és minőségi feldolgozását és ellenőrzését végzi el.
 

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán
belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a
Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a
kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 

5.5. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató az Ügyfél
Megrendelését elfogadja, amelyet egy külön – szállítási értesítő elnevezésű - e-mailben igazol
vissza az Ügyfél részére, amelyben a szállítás feltételeiről is tájékoztatást ad.

5.6. A jelen ÁSZF 5.5. pontjában meghatározott visszaigazoló e-mail szerinti megrendelés
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősüll, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben
foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS KEDVEZMÉNYEK

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja
szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke meghaladja a
39 999, - HUF értékét. Ellenkező esetben a szolgáltató bruttó 1400 Ft szállítási költséget számol
fel. Utánvétes fizetési mód esetén az utánvét kezelés díja 299 Ft. A Szolgáltató 3000, - HUF
alatti kosárérték alatt semmilyen esetben sem vállal házhozszállítást. Amennyiben az Ügyfél
rendelése a fenti értéket nem éri el, a Weboldalon a házhozszállítási funkció nem érhető el. Ha
egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából
külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó
megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés
leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató
összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban
már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról
a következő linken keresztül tájékozódhat.

6.2. Az Ügyfélnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árut személyesen, átvételi
pontjaikon átvenni. Ezen átvételi mód akkor elérhető a weboldalon, ha az Ügyfél adott
megrendelésének bruttó értéke meghaladja a 3000, - HUF értéket. A Szolgáltató 3000, - HUF
alatti kosárérték alatt semmilyen esetben sem biztosítja az átvételi ponton történő személyes
átvételt. Jelen pont nem vonatkozik a Szolgáltató Szaküzleteiben történő személyes átvételre.
Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából
külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 3000, - HUF értéket meghaladó
megrendelések esetén van lehetőség az átvételi ponton történő személyes átvételre.
Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése
alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított
csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató az átvételi pontokon
történő személyes átvételhez kapcsolódó kosárérték- és díj változtatás jogát fenntartja azzal,
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a
már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a
kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási
intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak
nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt
közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden
esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a
Szolgáltató telephelyein:
• 1073 Budapest, Kertész utca 24-28.

6.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött
rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
6.6. Az Ügyfél a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja online vásárlás esetén:
utánvét, bankkártyás fizetés

6.7. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését
követően számlát állíthat ki az Ügyfél részére, melyet a kiszállított termékek kézbesít. Az ÁSZF
elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus
számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Rapcity Hungary Kft.
Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal
van lehetőség. Elektronikus díjbekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató,
akik nem a készpénzben történő fizetési módot választották. Az elektronikus díjbekérő számla
tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított online fizetési mód
igénybevételével (Unicredit Bank használata, bankkártyás fizetés stb.) köteles kiegyenlíteni.
A termék átvételekor (üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az
Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.
Ha az Ügyfél számlája elkészül, a Szolgáltató az Ügyfél a "Számláim" menüpontjába is, ahol
megtekintheti, kinyomtathatja számláját. Itt az Ügyfél az összes számláját, illetve az aktuális
számláját is megtalálja.
Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a
kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

6.8. Ha az Ügyfél a Szolgáltató által elfogadott Utalvánnyal egyenlíti ki a vásárlás ellenértékét,
az esetleges elállás, vételár-jóváírás esetén az alábbi szabályok érvényesek:
Értéktől függetlenül a Szolgáltató Rapcity Ajándékkártyán téríti vissza az Utalvánnyal
kiegyenlíttet vásárlás ellenértékét.

6.9. A Szolgáltató az általa működtetett webshopon megvételre kínált termékek értékesítése
kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók
részére történik. A termékek kereskedelmi továbbértékesítése vagy ismételt értékesítése nem
engedélyezett. A Szolgáltató ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el
olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi
továbbértékesítés vagy ismételt értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

6.10. A Szolgáltató az általa működtetett webshopon keresztül értékesített termékeket kizárólag
háztartásban használatos mennyiségben értékesíti. Amennyiben egy megrendelés esetében
feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi (pl.: ugyanazon termék több méretben
történő rendelése vagy ugyanazon méretből történő több egységnyi termék rendelése), úgy a a
Szolgáltató fenntartja a jogot az Ügyfél által a termék(ek) megrendelésére vonatkozó ajánlat
teljes vagy részleges visszautasítására. Jelen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a
megrendelt termék mennyisége meghaladja az adott termékre a Szolgáltató által az Ügyfelek
vonatkozásában meghatározott maximális darabszámot (termékenként méret / 1 db) vagy a
megrendelés árkedvezménnyel egyu¨tt járó promóciós kampány során történik. E köru¨lményről
a Szolgáltató az Ügyfelet e-mail útján értesíti. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által
már kifizetett, azonban a Szolgáltató által a jelen ÁSZF 5.5. és 5.6. pontja szerint vissza nem
igazolt termék(ek) eladási árát az Ügyfél részére – elsősorban a megrendelésnél rögzített
fizetéssel egyező módon - visszatéríti.

6.11. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot az Ügyfélnek a Szolgáltató által működtetett
webshop használatából történő végleges vagy átmeneti kizárására és valamennyi, az Ügyfélhez
kapcsolható megrendelés törlésére, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által meghatározott
ÁSZF, illetve egyéb, a termékoldalon feltüntetett értékesítési feltétel rosszhiszemű
megkerülésével, kijátszásával adta le megrendelését. Ilyen visszaélésszerű magatartásnak
minősül különösen, ha az Ügyfél az adott termék(ek)re vonatkozó mennyiségi korlátozásokat
(jellemzően termékenként méret / 1 darab termék / Ügyfél és/vagy háztartás) úgy igyekszik
kijátszani, hogy
- a maximált értékesítési korlátozással érintett termékre saját adatainak/profiljának
felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy
- a maximált értékesítési korlátozással érintett termékre hamis vagy hamisított vásárlói
adatok/profil felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy
- bármilyen más módon az értékesítési korlátozást kijátssza vagy annak kijátszására törekszik.

7. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
„Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
• használt termék, ha az átadást követően a fogyasztó a címkét/ plombát eltávolította, és
rendeltetésszerűen használni kezdte.
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak.
• olyan zárt termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (alsónadrág, aláöltözet, zokni)

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát egyértelmű nyilatkozatával,
vagy a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. melléklete szerinti ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
minta alapján intézheti. A gyorsabb ügyintézés érdekében a weboldalon a Személyes menu¨/
Elállás és minőségi reklamáció menüpont igénybevételével jelezheti a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton, vagy telefonon történő jelzést a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül
az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont/postacím: Rapcity Hungary Kft
1073 Budapest, Kertész u 24-28. Az ügyfélnek lehetősége van a postán díjmentes visszaküldeni a rendelését. Erre az elállás bejelentése után van lehetősége.

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi
(postára adja vagy az általa fizetett futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaku¨ldésének költsége Fogyasztót terheli,
kivéve, ha a Szolgáltató által biztosított visszaku¨ldési opciót választja. A Fogyasztó kérésére
Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, a Szolgáltató által megszervezett
visszaszállítás költsége a Szolgáltatót terheli. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató
ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A
termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett)
költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó
a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket.

7.1.11. A visszatérítés átutalásos fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be (ide tartozik a sérült csomagolás is)

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni
a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve
ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó
kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát -
megtérítését.

7.1.15. Olyan termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
követő felbontása után nem küldhető vissza (alsónadrágok, aláöltözetek, zoknik)
7.1.16. Elállás esetén a fogyasztónak javasolt a cipőt eredeti, sértetlen dobozában visszaküldeni
a szolgáltató részsére. A Rapcity által forgalmazott lábbelik nagy része gyűjtői darab. Sérült,
összeragasztott doboz esetén csupán értékcsökkenéssel újraértékesíthető. Ilyen esetben a fogyasztó egyedi eljárás alá kerül. Kérjük ezt figyelembe venni!

 

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás


8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás
időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesu¨l, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem
rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél
részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet
mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 12 hónapos kötelező jótállási
időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött
fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre
vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően
lépett fel, így például, ha a hibát
• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen
kívül hagyása,
• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
• elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát
és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
• ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha
az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell
elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb
tizenöt napon belül elvégezze.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket
nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének
kijavítása esetén a kijavított termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 15 nap bevizsgálás

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a
jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél
Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltu¨ntettettek alapján.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék
ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet
szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás
időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott számlán szereplő adatok útján
közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári
törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság


9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel
időpontjától számított 2 éves elévu¨lési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést
az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belu¨l a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis
bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból
keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy
az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából -
elku¨löníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint
– az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval
szemben érvényesítheti.
 

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az
Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belu¨l érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél
a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen keru¨ltek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat,
a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás –
például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a
Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely
használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen,
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszu¨gyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
• Posta cím:1073 Budapest, Kertész utca 24-28.
• Telefonos u¨gyfélszolgálat nyitva tartás: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• Telefonszám:06 1 443 3023
• Kapcsolattartó személy:Gáspár Virginia, ügyfélszolgálati vezető
• E-mail:LÉPJ KAPCSOLATBA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont
szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal
kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az
Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
• személyesen közölt szóbeli panaszra nincs lehetőség
• telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról
szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megku¨ldi, és a továbbiakban
az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez
eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó
érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig
megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen
elérhetőségeken fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében
elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél
eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető
testu¨letnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara
mellett működő békéltető testu¨lethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában fogyasztónak minősül a küllön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testu¨let elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető
testu¨letekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a
Békéltető testu¨leti eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül
a válaszirat küldése is.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan
rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus
panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület
részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják
érvényesíteni jogaikat.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti
jogvitákban.
• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III.
rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Az Rapcity.hu webáruház ASP.NET alapokon működő információs rendszer, biztonsági
foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az
alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az
Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával
együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató üzletében és internetes áruházában csak háztartásban használatos
mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A
módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon
keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

14. Törzsvásárlói Kedvezmény

2022.02.15-től megújítottuk törzsvásárlói rendszerünket, így még több kedvezménnyel és még
magasabb szintű vásárlói élménnyel várjuk vásárlóinkat a Rapcity-ben.
A törzsvásárlói kártyával a vásárló a Rapcity Hungary Kft. (továbbiakban: Rapcity) által
nyújtott kedvezményeket vehet igénybe, az alábbi szabályok szerint:

Loyalteam program:

Minden elköltött Ft után a programban résztvevők a kedvezmény szintjüknek megfelelő
Assziszt(pont) jóváírásra jogosultak. A programban résztvevők az alábbi bónuszokra lehetnek
jogosultak:
Születésnap: kedvezmény szintjüknek megfelelő ajándékutalvány
Szállítási költség kedvezmény
SMS értesítés akciókról
Korai hozzáférés akciókhoz


A Rapcity Loyalteam programhoz minden természetes személy webes regisztrációkor
automatikusan csatlakozik. A Rapcity fenntartja a jogot, hogy további törzsvásárlói
kártyatípusokat bocsásson ki, melyekre vonatkozó szabályokat egyedi szerződésben határozza
meg. A Rapcity Loyalteam programban való részvételt kizárják egyesületek, viszonteladói és
más állandó kedvezmény biztosító jogosultságok.


Érvényesség
A Rapcity Loyalteam programban való részvétel a webes regisztrációtól visszavonásig
érvényes. Az érvényesség lejártával a program által biztosított kedvezmények a továbbiakban
nem vehetők igénybe. Minden természetes személy kizárólag 1 regisztrációval rendelkezhet.
Csalás, több fiók használata vagy bármely nemű visszaélés a programmal azonnali örökös
kizárást von magával!


Az Asszisztok gyűjtése
Az Asszisztok gyűjtése az első vásárlással kezdődik.
Az Asszisztok jóváírása személyes vásárlás esetén kizárólag a programban résztvevő
természetes személy jelenlétében, személyazonosság igazolásával lehetséges!
A webshopos Assziszt gyűjtéshez regisztrált webshop fiók szu¨kséges.
A webshopban belépett felhasználó vásárlásai után járó Asszisztok automatikusan jóváírásra
keru¨lnek a Fiókom / Asszisztjaim / Kuponjaim oldalon.
Az Asszisztok minden elköltött FT után a kártyatulajdonos kedvezmény szintjének megfelelő
mértékben keru¨lnek jóváírásra.
A programban való részvétel át nem ruházható, a rajta levő Asszisztok készpénzre nem
válthatóak. Rendelés lezárásakor az Asszisztok a „még nem felhasználható” állapotba keru¨lnek,
a számla kiegyenlítésekor, vagy az utánvét összeg beérkezését követően felhasználhatóvá
válnak!

Az Asszisztok felhasználása

A gyűjtött Asszisztokat a Vásárló későbbi vásárlásai során Ft-ra válthatja, 1 Assziszt=1 Forint
átváltási értéken. Az Asszisztok vásárláskor válthatók be a kedvezmény szintjüknek megfelelő
%-ban, de maximum a termék árának 50%-ig. A kedvezmények nem összevonhatóak, ennek
felülbírálásáról a Rapcity egyedileg rendelkezhet. Egy terméken minden esetben maximum 1
Assziszt típus használható fel, de rendelésen belül több termék esetén variálható!
Asszisztok felhasználása esetén, csak a forintban fizetett összeg után íródnak jóvá az
Asszisztok!


Az Asszisztok beváltására több lehetőség is rendelkezésre áll, személyesen a Rapcity üzletében
és a webáruházban.
Személyes vásárlás esetén a Assziszt beváltás kizárólag a programban résztvevő természetes
személy jelenlétében, személyazonosság igazolásával lehetséges!
A webshopban való beváltás, a Kosár felület jobb oldalán található, Asszisztok Beváltás
gombra kattintással történik.


Asszisztok érvényessége:
A Loyalteam programban szerzett Asszisztok maximum 6 hónapig felhasználhatók! Ezt
követően vásárlók tájékoztatása után, a gyűjtött, de fel nem használt Asszisztok törlésre
kerülnek.

E-mail értesítések

Az Asszisztok egyenlegével kapcsolatban havonta értesítjük a programban részvevők
vásárlóink, valamint az Asszisztok lejárta előtt 1 héttel, ezt követően az Asszisztok lejárta előtt
1 nappal emlékezetető e-mail-t is küldünk!

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:

Az Asszisztok felhasználása más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Az akciós termékek és
szolgáltatások köre minden hónapban változhat. Az akciós termékekért járó, vagy akciós
termékekre felhasználható Asszisztok a teljes áru termékektől eltérő, és kampányonként egyedi
szabályozás szerint kerülhetnek jóváírásra vagy felhasználásra!
15. Ki minősül viszonteladóknak?

Akit a Rapcity Hungary Kft. dolgozói annak minősítenek
Az Általános Szerződési Feltételek letöltése pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Budapest, 2022.12.23.

Ügyfélszolgálat

Rapcity
basketball store

Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 11:00–19:00
Szombat: 10:00–16:00
Vasárnap: 10:00–16:00
Címünk:

1073 Budapest, Kertész utca 24-28.

location_smallMutasd a térképen